...

Industristädning / Höghöjdsstädning

Skapa en god och trivsam arbetsmiljö med regelbunden industristädning.
Vi utför industri- och höghöjdsstädning till stora som små företag!

Industristädning/höghöjdsstädning – Vem vänder sig tjänsten till?

We are working

higher, safer, faster

Industristädning och höghöjdsstädning från HK Cleaning Service riktas mot både små eller större företag och verksamheter som har en produktionsyta och / eller lager som är i behov av rengöring.

Industrilokaler kräver nästan alltid att man använder rätt utrustning för att man ska kunna städa bort svårtillgänglig smuts. Genom att använda rätt utrustning kommer man enkelt åt alla områden på ett säkert sätt.

Med vår gedigna erfarenhet inom industristädning ser vi alltid till att upprätta en öppen och effektiv dialog med dig som kund. Vårt mål är ett framgångsrikt och långvarigt samarbete.

Kontakta oss redan idag för högkvalitativ industristädning & höghöjdsstädning för företag i hela Sverige.

Hur bokar jag industri- och höghöjdsstädning?

STEG

01.

Besök

För att kunna göra ett så prisvärt och bra jobb som möjligt, så gör vi alltid ett besök tillsammans med er i lokalerna innan vi räknar på uppdraget

STEG

02.

Kartläggning

Vi börjar därför med ett möte där vi tillsammans kartlägger vilka typer av utrymmen som skall omfattas.

STEG

03.

Städning

Så fort vi är klara med kartläggningen tar vi fram en offert och kan börja städningen med oftast kort varsel.

Man som tvättar hög vägg

Höghöjdsstädning – Viktigt att städa på hög höjd

Skitiga ytor och damm på höga höjder syns kanske inte med blotta ögat i industrilokaler, men det kan till exempel äventyra hygienen i en livsmedels relaterad verksamhet och ofta öka brand- och explosionsrisken.

Ventilationssystem är ett annat exempel där det finns behov för kontinuerlig höghöjdsstädning. Detta för att igen undvika negativ påverkan av arbetsmiljön i verksamheten, speciellt för allergiker. Detta bekräftas även av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i till exempel skolor, förskolor, fritidshem, industrilokaler och annan öppen fritidsverksamhet.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att storstädning ska ske kontinuerligt under året och omfatta bland annat golv, inredning, väggar med grov struktur, höga ytor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil och inredning.

Ofta är det en plats som utomstående vistas i på rundvandringar och då är det viktigt att ge ett gott intryck.

Hur skiljer sig industristädning från vanlig städning?

Industristädning skiljer sig från vanlig städning på många sätt. Först och främst är industrilokaler oftast större, mer komplexa och även mer utsatta för smuts och damm än mindre kontor och bostäder. Vidare kräver industristädning även ofta specialutrustning såsom högtryckstvättar, industridammsugare, skurmaskiner och liftar. Slutligen måste industristädare ha kunskap om hur man bäst hanterar olika typer av kemikalier, oljor och andra farliga ämnen som ofta finns i industrimiljöer.

Vilka är de främsta fördelarna med att anlita en professionell städfirma för industristädning?

Det finns många fördelar med att anlita en professionell städfirma för industristädning. Vi anser att det främsta är:

  • Du sparar både tid och pengar när du låter experter sköta städningen åt dig.
  • Du är garanterad högsta kvalitet på städningen som uppfyller alla lagar, regler och branschstandarder.
  • Du bidrar till en bättre miljö genom att välja oss som arbetar med miljövänliga metoder och produkter.
Vad ingår i industristädning?

Vad som ingår i industristädning varierar ofta beroende på ditt specifika behov, men utifrån vår erfarenhet förekommer ofta följande moment:

  • Städning av lager, kontorsrum, toaletter, kök och personalrum

  • Städning av golv och andra ytor i hallar, lager och andra större anläggningar

  • Renöring/spolning av industriell utrustning

  • Grundlig rengöring av industrilokaler

Vill du veta mer om vad vi erbjuder inom industristädning kan du kontakta oss på 040 – 30 48 88. Vi har lång erfarenhet inom industristädning och tar gärna fram en lösning som passar din verksamhet. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Hur går det till när ni utför industristädning?

När vi utför industristädning följer vi vanligtvis 3 steg:

(1) Vi gör en noggrann besiktning av din lokal och diskuterar dina behov och förväntningar.

(2) Du får ett prisförslag och ett städschema som passar din verksamhet.

(3) Vi utför städningen med hjälp av vår utbildade personal och moderna maskiner/utrustning.

Vill du boka en industristädning eller höghöjdsstädning hos oss kan du enkelt fylla i formuläret på vår hemsida eller kontakta oss på 040 – 30 48 88 idag.

Vad kostar industristädning?

Kostnaden på industristädning kan variera beroende på till exempel storleken på lokalen, antalet maskiner och arbetsplatser, typen av smuts och kemikalier samt omfattningen av städningen. För att få ett prisförslag kan du kontakta oss på 040 – 30 48 88 eller via mejl på info@hkcleaning.se.

Vill du ha hjälp med någon annan typ av tjänst?

SpaceVac. Higher, safer, faster

Vårt unika Spacevac system – en säkrare städning

Genom mångårig erfarenhet av industrier, produktionsmiljöer och industrilokaler vet vi att varje industristädning är unik i sin utformning.

Det är förenat med risker för olyckor och störningar i den ordinarie verksamheten att utföra höghöjdsstädning,

Med höghöjdsstädning av väggar, balkar, tak och rör med vårt unika Spacevac system som rengör svårtillgängliga ytor på ett helt nytt sätt görs detta med högre säkerhet och lägre kostnader utan liftar, ställning samt avspärrningar som stör produktionen.

Med Spacevac kan man bortse från risken med fallolyckor eftersom den som arbetar gör det från marknivå med hela 16 meters höjd i räckvidd.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.