...

Industristädning Vellinge

Skapa en god arbetsmiljö med regelbunden industristädning.
Vi utför industri- och höghöjdsstädning till stora som små företag i Vellinge!

Industristädning Vellinge –
Vem vänder sig tjänsten till?

We are working

higher, safer, faster

Industristädning och höghöjdsstädning från HK Cleaning Service riktas mot både små eller större företag och verksamheter som har en produktionsyta och / eller lager som är i behov av rengöring i Vellinge.

Industrilokaler i kräver nästan alltid att man använder rätt utrustning för att man ska kunna städa bort svårtillgänglig smuts. Genom att använda rätt utrustning kommer man enkelt åt alla områden på ett säkert sätt.

Vi har lång erfarenhet av industristädning och städning på hög höjd. Vi eftersträvar alltid en gemensam dialog för ett gott och långvarigt samarbete.

Kontakta oss för hjälp med industristädning till företag i hela Vellinge.

Hur bokar jag industristädning?

STEG

01.

Besök

För att kunna göra ett så prisvärt och bra jobb som möjligt, så gör vi alltid ett besök tillsammans med er i lokalerna innan vi räknar på uppdraget

STEG

02.

Kartläggning

Vi börjar därför med ett möte där vi tillsammans kartlägger vilka typer av utrymmen som skall omfattas.

STEG

03.

Städning

Så fort vi är klara med kartläggningen tar vi fram en offert och kan börja städningen med oftast kort varsel.

Man som tvättar hög vägg

Höghöjdsstädning i Vellinge – Viktigt att städa på höga höjder

Skitiga ytor och damm på höga höjder syns kanske inte, men det kan till exempel äventyra hygienen i lokaler med livsmedelsrelaterad verksamhet och öka brand- och explosionsrisken.

Ventilationssystem är också ett exempel där det finns behov för kontinuerlig rengöring för att undvika negativ påverkan av arbetsmiljön, i synnerhet för allergiker. Detta bekräftas också av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i till exempel skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet i Vellinge.

Där rekommenderar man att storstädning ska ske återkommande under året och omfatta golv, inredning, väggar med grov struktur, höga ytor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil inredning, med mera.

Ofta är det en plats som utomstående vistas i på rundvandringar och då är det viktigt att ge ett gott intryck.

Behöver din verksamhet få hjälp med någon annan typ av tvätt- eller städtjänst?

SpaceVac. Higher, safer, faster

Vårt unika Spacevac system – en säkrare städning i Vellinge

Genom mångårig erfarenhet av industrier, produktionsmiljöer och industrilokaler i Vellinge vet vi att varje industristädning är unik i sin utformning.

Det är förenat med risker för olyckor och störningar i den ordinarie verksamheten att utföra höghöjdsstädning,

Med höghöjdsstädning av väggar, balkar, tak och rör med vårt unika Spacevac system som rengör svårtillgängliga ytor på ett helt nytt sätt görs detta med högre säkerhet och lägre kostnader utan liftar, ställning samt avspärrningar som stör produktionen.

Med Spacevac kan man bortse från risken med fallolyckor eftersom den som arbetar gör det från marknivå med hela 16 meters höjd i räckvidd.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.