...

SpaceVac

Med SpaceVac höjdstädsystem blir det enklare, säkrare och kostnadseffektivare när det gäller höghöjdsstädningsarbeten både inomhus och utomhus.

SpaceVac höjdstädsystem – för industrilokaler inom alla branscher

We are working

higher, safer, faster

SpaceVac effektiviserar höjdstädningsarbeten markant jämfört med traditionella metoder. Systemet är optimerat för arbetshöjder på 2-16 meter. Tillsammans med Outdoor-paketet rengör du även enkel hängrännor och takpartier utomhus. ett helt nytt sätt att tänka när det gäller rengöringsarbeten på hög höjd.

Systemet opereras från marknivå vilket gör arbetet mycket säkrare och att man slipper kostnader för dyr liftutrustning och avspärrningar. Våra sugenheter är kraftiga proffsmaskiner av högsta kvalitet och det finns ett brett utbud på munstycken som ger effektiv städning av ytor på väggar och i tak.

Kamerasystemet ger operatören exakt överblick av arbetet och med hjälp av IR-teknik klarar man också arbete i dåliga ljusförhållanden. Som tillbehör finns en inspektionsstång med teleskopfunktion, som gör att man får en förstklassig utrustning för att inspektera svåråtkomliga ytor för att till exempel fastställa städbehov. Kameran levererar både rörliga bilder och stillbilder som kan sparas och lagras.

Kontakta oss redan idag för högkvalitativ industristädning & höghöjdsstädning för företag i hela Sverige.

Hur bokar jag höghöjdsstädning med SpaceVac

STEG

01.

Besök

För att kunna göra ett så prisvärt och bra jobb som möjligt, så gör vi alltid ett besök tillsammans med er i lokalerna innan vi räknar på uppdraget

STEG

02.

Kartläggning

Vi börjar därför med ett möte där vi tillsammans kartlägger vilka typer av utrymmen som skall omfattas.

STEG

03.

Städning

Så fort vi är klara med kartläggningen tar vi fram en offert och kan börja städningen med oftast kort varsel.

SpaceVac. Higher, safer, faster

Höghöjdsstädning med ånga

Det skulle kunna beskrivas som det bästa från två världar. En kombination av Tecnovaps professionella ångtvättar och det prisbelönade Spacevac-systemet för höghöjdsstädning. Något som nu gör det möjligt att effektivt rengöra även kraftigt nedsmutsade ytor på höga höjder med hjälp av ånga.

Det nya systemet är designat för att erbjuda en mycket hög hygienstandard, högre än vad som tidigare har varit möjlig. Detta innebär inte bara en säkrare och renare arbetsmiljö för de anställda, det säkrar också hygienen i exempelvis miljöer där livsmedel tillverkas och behandlas.

Denna nya och innovativa metod för att rengöra städytor på höga höjder är möjlig tack vare att vi nu skapat en lösning där SpaceVacs ultralätta dammsugarrör har kombinerats med Tecnovaps högeffektiva ångtvätt-system och specialanpassade munstycken.

Miljövänlig rengöring

Detta möjliggör inte bara snabb och effektiv rengöring på höga höjder helt utan fallrisk, utan att även att hårt sittande smuts och lager av fett kan avlägsnas med ångans hjälp för att därefter sugas bort med hjälp av Tecnovaps kraftfulla dammsugare.

Tack vare den heta ångans rengörande och fettlösande förmåga behövs i de flesta fall inget rengöringsmedel. Den torra ångan gör det rent ändå. Det innebär att det blir rent med minimal miljöpåverkan.

Vill du ha hjälp med någon annan typ av tjänst?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.