Ring oss:

Maila oss:

08:00 - 17:00

Måndag - Fredag

Höghöjdsstädning – Helhetslösning från HK-Cleaning Service

Rengör svårtillgängliga ytor på ett helt nytt sätt med högre säkerhet och lägre kostnader!

 

Höghöjdsstädning med SpaceVac rengör svårtillgängliga ytor på ett helt nytt sätt
Det är förenat med risker för olyckor och störningar i den ordinarie verksamheten att utföra höghöjdsstädning, vilket i sin tur även leder till höga kostnader för liftar, ställning samt avspärrningar. Med SpaceVac kan man bortse från risken med fallolyckor eftersom den som arbetar gör det från marknivå med hela 16 meters räckvidd.

SpaceVac system lämpar sig lika bra för industrilokaler och verkstäder som butikslokaler och varuhus.

För alla typer av lokaler och även utomhus
Vår höghöjdsstädning är idealiskt för inomhus-miljöer, i industrilokaler, varuhus, idrottshallar eller andra offentliga miljöer, men också utomhus vid rengöring av hängrännor och takpartier. Det breda utbudet av munstycken gör att vi kan rengöra alla typer av ytor på väggar och tak.

Håll din lokal säker
En viktig förebyggande åtgärd ur säkerhetsperspektiv är att inte skapa ansamlingar av damm och smuts på väggar och i tak. För att undvika negativ påverkan i arbetsmiljön och i synnerhet för allergiker är även en frekvent rengöring av ventilationssystemet nödvändig.

Trådlös kamera och monitor
Space Vac har ett videosystem med trådlös sändare som ger oss en exakt överblick av höghöjdsstädningen, och kan säkerhetsställa att ytorna blir korrekt rengjorda. Videomaterialet kan sparas för senare behov. Videosystemet är även bra att använda vid inspektion av svåråtkomliga utrymmen såsom ventilationstrummor brunnar etc, även här kan vi spela in material för att granska i efterhand.

Vi kan hjälpa dig

Låt oss göra det vi är bäst på, så kan ni fokusera på annat.