Ring oss:

Maila oss:

08:00 - 17:00

Måndag - Fredag

Tak och fasadrengöring Helsingborg

Har du problem med påväxt på ditt tak och fasad?

HK-Cleaning kan hjälpa dig med tak och fasadrengöring i Helingborg. Med tak och fasadrengöring fixar vi ett rent och fint tak och fasad med långvarigt skydd mot alger, mossa och lav.

Låt oss behandla ditt tak så du får ett bestående resultat med skydd mot fortsatt påväxt
av alger, mossa och lav.

Vi är proffs på tak och fasadrengöring och kan snabbt och säkert rengöra tak, fasader, marksten, murar, altaner, trappor, plank eller staket. Arbetet utförs till stor del från marknivå, men vi når arbetshöjder på upp till 20 meter med hjälp av lätta och smidiga kolfiberstänger. Skylift eller byggställningar behövs inte vilket innebär att kostnaden minskar, och ingen risk att marken eller gräsmattan förstörs.

Vi använder oss av Grön-Fri för tak och fasadbehandling.

Grön -Fri är effektiv mot alger och lav. För alla ytor utomhus såsom fasader, tak och marksten. Enkel behandling som är skonsam mot underlaget

Alger, mossa och lav växer fast på ditt tak, du kan varken sopa, skrapa, spola eller tvätta bort påväxten med et varaktigt resultat. Deras mikroskopiska rötter och sporer sitter kvar i takpannorna och så fort de får näring och ljus sätter de igång att växa igen. Dessutom är jobbet riskfyllt att utföra själv om man är ovan vid arbete på tak och inte har rätt utrustning.

Läs mer om Grön-Fri här

Vad händer om man låter bli tak och fasadrengöring?

Om man väljer att inte göra något är risken stor att påväxten skadar takpannorna. Mossa och lav binder fukt och i och med att taket då står i ständig kontakt med väta kommer vatten till slut att sugas in i takpannorna. Därefterär det en tidsfråga innan frosten orsakar sprickor med läckage som resultat. Regn och smältvatten når undertaket som kan ge röta i läkt, sämre bärighet och vatten kan tränga igenom undertaket och man riskerar fukt- och mögelskador.

Med vår behandling får man ett bestående skydd. Vår metod stryper näringstillgången och tar bort förutsättningarna för överlevnad för alger, mossa och lav. Utan näring försvinner påväxten efterhand. Vår produkt är dessutom biologoiskt nedbrytningsbar och vid korrrekt hantering helt ofarlig för människor och djur.

Dock får man vara tålmodig eftersom resultatet inte syns omgående. Metoden är långtidsverkande och alger, mossa och lav dör omgående. Dock tar det mellan ett och två år innan påväxten har lösts upp, förmultnat och sköljts bort av väder och vind.

Anlita oss så får ni arbetet utfört av fackmän med både god vana och rätt utrustning. Tak och fasadrengöring i Helsingborg, kontakta oss via telefon eller mail.

Vi kan hjälpa dig

Låt oss göra det vi är bäst på, så kan ni fokusera på annat.