...

Grön-fri behandling i Lund

Har du problem med påväxt på
ditt tak och fasad i Lund? Vi hjälper dig!

Tänk på!

Du kan använda ROT/
RUT avdrag på våra
tjänster

Vi är proffs på Grön-fri behandling i Lund 

Med Grön-fri behandling fixar vi ett rent och fint tak och fasad med långvarigt skydd mot alger, mossa och lav. Låt oss behandla ditt tak i Lund så du får ett bestående resultat med skydd mot fortsatt påväxt av alger, mossa och lav.

Såhär fungerar det

STEG

01.

Besök

För att kunna göra ett så prisvärt och bra jobb som möjligt, så gör vi alltid ett besök tillsammans med er i lokalerna innan vi räknar på uppdraget

STEG

02.

Offert

Vi börjar därför med ett möte där vi tillsammans kartlägger vilka typer av utrymmen som skall omfattas. Så fort vi är klara med kartläggningen tar vi fram en offert.

STEG

03.

Utförande

Så fort ni accepterat offerten levererar vi inom 4 veckor.

Man som tvättar hög vägg

Vi använder oss av Grön-fri för tak och fasadbehandling i Lund.

Grön-fri är effektiv mot alger och lav. För alla ytor utomhus såsom fasader, tak och marksten. Enkel behandling som är skonsam mot underlaget

Alger, mossa och lav växer fast på ditt tak, du kan varken sopa, skrapa, spola eller tvätta bort påväxten med ett varaktigt resultat. Deras mikroskopiska rötter och sporer sitter kvar i takpannorna och så fort de får näring och ljus sätter de i gång att växa igen. Dessutom är jobbet riskfyllt att utföra själv om man är ovan vid arbete på tak och inte har rätt utrustning.

Vill du ha hjälp med någon annan typ av tjänst?

Man som tvättar hög vägg

Anlita oss så får ni arbetet utfört av fackmän med både god vana & rätt utrustning.

Om man väljer att inte göra något är risken stor att påväxten skadar takpannorna. Mossa och lav binder fukt och i och med att taket då står i ständig kontakt med väta kommer vatten till slut att sugas in i takpannorna. Därefter är det en tidsfråga innan frosten orsakar sprickor med läckage som resultat. Regn och smältvatten når undertaket som kan ge röta i läkt, sämre bärighet och vatten kan tränga igenom undertaket och man riskerar fukt- och mögelskador.

Med vår behandling i Lund får man ett bestående skydd. Vår metod stryper näringstillgången och tar bort förutsättningarna för överlevnad för alger, mossa och lav. Utan näring försvinner påväxten efterhand. Vår produkt är dessutom biologoiskt nedbrytningsbar och vid korrrekt hantering helt ofarlig för människor och djur.

Dock får man vara tålmodig eftersom resultatet inte syns omgående. Metoden är långtidsverkande och alger, mossa och lav dör omgående. Dock tar det mellan ett och två år innan påväxten har lösts upp, förmultnat och sköljts bort av väder och vind.

Man som tvättar hög vägg

Rengöring av altandäck & stenplattor
med Grön-fri behandling i Lund

Vi är stolta över att kunna säga att vi på HK Cleaning Service är auktoriserade experter inom GRÖN-FRI behandling av tak, men vi rengör även altandäck och stenplattor i Lund. Låt oss utföra behandlingen så du får ett bestående resultat med skydd mot fortsatt påväxt av alger, mossa och lav.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.