...

Fönsterputsning Helsingborg

Fasaden och fönstrerna är oftast första intrycket för besökaren.

Vi är proffs på fönsterputs på
höga höjder i Helsingborg

Minst en gång per år bör alla sidor putsas och karmar tvättas, och ytterligare minst en gång bör ensidig puts göras. Är fastigheten i Helsingborg havsnära eller i hög trafikerat område så kan frekvensen behöva utökas ytterligare. Fasaden och fönsterna är oftast första intrycket för besökaren.

Vill du ha hjälp med någon annan typ av tjänst?

Man som tvättar hög vägg

Miljövänlig fönsterputs i Helsingborg

Vi använder oss utav ett miljövänligt system för att rengöra fönster i Helsingborg ända upp till ca 20 meters höjd. Det innebär att vi tvättar fönster med ultrarent vatten vilket tar bort behovet av kemikalier och det ökar säkerheten i jobbet eftersom de flesta arbeten utförs nerifrån marken – utan stege eller dyra och tunga liftar på ett miljövänligt sätt. Det rena vattnet rengör fönster och solpaneler med hjälp av en munstycksförsedd borste (specialmaterial för rep fri rengöring). Det tar effektivt bort smutsen samtidigt som det inte blir några rinningar efter vattnet när det torkar.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.