GDPR

Läs om hur vi behandlar personuppgifter samt varför.

Vi följer lagstiftningen angående era personuppgifter (GDPR) som träder i kraft från 25 maj 2018.
Lagen är tänkt att skydda era personuppgifter.

GDPR står för General Data Protection Regulation.

Vi samlar inte in mer information om er än nödvändigt för att kunna behandla kundfakturor och rut-avdrag.

Registrering av IP-adresser

Vid besök på www.hkcleaning.se eller www.hksanering.se  sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. 

 

Uppgifter vi har om er efter att ni har beställt en tjänst hos oss är (personnummer gäller bara om ni använder er av rut-avdraget)

  • Personnummer
  • telefonnummer
  • Mailadress
  • För- och efternamn
  • Bostadsadress

Enligt bokföringslagen måste vi spara all bokföring i 7 år, därför kommer ert personnummer om ni använt er av rut-avdraget att finnas i vår bokföring.
Efter det kommer vi radera uppgifterna om er.
Vi använder oss av ett stort och erkänt bokföringssystem (Speedledger)

Vi säljer inte eller vidarebefordrar uppgifter om er till ytterligare part, utan behåller uppgifter om er med sekretess. Inga obehöriga har tillgång till vårt system för information om kunder och anställda.

Ytterligare information

Vänligen ta kontakt med oss om du har frågor om denna text,

Eller om du vill få information om vilka personuppgifter om dig.

HK-Cleaning Service

Titanvägen 9

Karlskrona

0455–324902